Hamnverksamhet

Hamnen

  • Kajlängd 200 m
  • Max djupgående 6,40 m
  • Max fartygsstorlek 125 m i längd och 18 m i bredd

Våra tjänster

  • Lossning/lastning av fartyg
  • Lagring inomhus och utomhus
  • Uthyrning av lokaler

Fartygsanmälan

Hamnavgift